AG Borax 500g do lutowania i spawania lutami mosiężnymi